Aktualność: XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach- pod patronatem Kuratora Oświaty oraz Ministerstwa Finansów

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach, który z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, zostanie zorganizowany na zasadach wypracowanych w 2021 roku. XI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Podatkach został objęty patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty oraz honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.

 

·         I etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach odbędzie się online, w dniu 11 marca 2022 r. w godzinach od 10.00 do 18.00. Będzie polegał na rozwiązaniu testu za pomocą platformy moodle. System dopuści uczestnika do udziału w konkursu przez 30 minut licząc od momentu kliknięcia przycisku START.

·         Test będzie zawierał 30 pytań z zakresu podatków i opłat obowiązujących w Polsce, a w szczególności z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z podatku VAT oraz z Ordynacji Podatkowej jak również z Ustawy o doradztwie podatkowym. Ustawy dotyczące powyższych podatków i nie tylko tych, instrukcja, link do platformy moodle oraz wszelkie dane dotyczące konkursu znajdują Państwo na stronie Ogólnopolski Konkurs wiedzy o podatkach

·         Ogólne zasady udziału w konkursie: zapraszamy uczniów do udziału w konkursie jak również pozostałe osoby do sprawdzenia swojej wiedzy podatkowej. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy w roku odbywania się konkursu ukończą maksymalnie 20 rok życia.

·         Równocześnie osoby zainteresowane tematyką podatkową będą pomogły (poza konkursem) zweryfikować oraz poszerzyć swoją wiedzę o podatkach.

·         Przyczyny i przeszkody techniczne nie uprawniają do powtórnego przystąpienia do konkursu.

·         Zorganizowanie Finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach i wyłonienie laureatów odbędzie się na takich samych zasadach jak w latach poprzednich o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju.  W przeciwnym wypadku laureaci konkursu zostaną wyłonieni poprzez udział w dodatkowych testach.

·         Ze względu na zmianę formy nie ma już konieczności przesyłania do Regionalnych Oddziałów KIDP kart zgłoszeniowych ucznia. Każdy uczeń, który przystąpi do rozwiązania testu automatycznie traktowany będzie jako uczestnik konkursu.

 


DATA PUBLIKACJI: 2022-02-22 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x