Aktualność: Walne Zgromadzenie_ Weryfikacja danych kontaktowych w panelu m-doradca (email, telefon).

Szanowni Państwo

Panie i Panowie

Doradcy Podatkowi

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych przystępuje do przygotowania spisu wyborców, który w zależności od ostatecznie przyjętych dat Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP zostanie opublikowany w pierwszych dniach października br. Mając na uwadze przyjęty przez Radę zdalny tryb organizacji Zgromadzeń, kontakt, uczestnictwo w Zgromadzeniu oraz co najważniejsze z punktu widzenia ważności każdego Zgromadzenia, potwierdzanie Państwa obecności prowadzone będzie za pomocą dwustopniowej metody weryfikacji tożsamości doradców podatkowych biorących w nim udział. Zastosowanie tej metody możliwe będzie jedynie przy użyciu adresów mailowych i numerów telefonów komórkowych, na które zostaną wysłane indywidualne dane do logowania. Tym samym aktualność tych danych w systemie mDoradca jest kluczowa dla prawidłowego przebiegu Zgromadzeń i jedynie aktualne dane doradców podatkowych w systemie mDoradca pozwolą każdemu doradcy, który będzie zainteresowany uczestnictwem, wziąć udział w Zgromadzeniu.

Mając na uwadze powyższe, prosimy Państwa o weryfikację w systemie mDoradca swoich danych (w tym adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego) – do 30 września 2021 r. Co ważne adres e-mail powinien być Państwa indywidualnym adresem poczty oraz numer telefonu wskazany w mDoradcy nie może być numerem telefonu stacjonarnego bowiem konieczne jest posiadanie funkcji odbioru sms.

Aktualizacji proszę dokonać w systemie mDoradca pod adresem: https://mdoradca.krdp.pl/ W przypadku problemów z logowaniem proszę o kontakt z Biurem KIDP tel. 693 920 360.


DATA PUBLIKACJI: 2021-09-27 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x