Aktualność: Historyczna rozprawa online przed WSA

Historyczna rozprawa online przed WSA

Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wychodząc naprzeciw współczesnym wyzwaniom; epidemiologicznym, technologicznym, technicznym, w zakresie działań wykonywanych przez Doradców Podatkowych, podjął współpracę z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu i przystąpił do projektu „rozprawy zdalne”. W Biurze DO KIDP przy pl. Solnym 16/406 zostało przygotowane pomieszczenie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 15/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 lutego 2021 r. w którym będą odbywały się rozprawy online. Pokój rozpraw został specjalnie przystosowany i wyposażony, pod nadzorem specjalistów od cyberbezpieczeństwa, w niezbędną infrastrukturę techniczną umożliwiającą przeprowadzenie rozpraw online. W dniu 20 maja 2021 r. o godz. 12.00 w Biurze Dolnośląskiego Oddziału KIDP odbyła się pierwsza, historyczna rozprawa online przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu. Doradcą podatkowym, który uczestniczył w rozprawie jako strona był Pan Jarosław Dziewa - doradca podatkowy nr wpisu 04702.


DATA PUBLIKACJI: 2021-05-26 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (71) 342 15 13
Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Plac Solny 16 pok. 406
50-062 Wrocław

tel. (71) 342 15 13
fax.

x
x