Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zaprasza uczniów/ słuchaczy wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół średnich dla młodzieży położonych na terenie województwa dolnośląskiego do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach.

  1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach odbędzie się 23 czerwca 2021 r. w godzinach od 10.00 do 18.00 zdalnie, za pomocą platformy moodle. System dopuści uczestnika do udziału w konkursu przez 30 minut licząc od momentu kliknięcia przycisku START.
  2. Część pisemna i ustna konkursu została zastąpiona testem do rozwiązania na platformie moodle. Test  będzie zawierał 30 pytań z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, z podatku VAT oraz Ordynacji Podatkowej jak również z Ustawy o doradztwie podatkowym. Nie będzie tematu przewodniego konkursu. Ustawy dotyczące powyższych podatków i nie tylko tych, instrukcja, link do platformy moodle oraz wszelkie dane dotyczące konkursu znajdują się na stronie silesia.kidp.pl
  3. Ogólne zasady udziału w konkursie: zapraszamy uczniów do udziału w konkursie jak również pozostałe osoby do sprawdzenia swojej wiedzy podatkowej. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy są urodzeni maksymalnie w roku 2001 lub później.
  4. Równocześnie osoby zainteresowane tematyką podatkową będą pomogły (poza konkursem) zweryfikować oraz poszerzyć swoją wiedzę o podatkach.
  5. Przyczyny i przeszkody techniczne nie uprawniają do powtórnego przystąpienia do konkursu.
  6. Zorganizowanie Finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach i wyłonienie laureatów odbędzie się  na takich samych zasadach jak w latach poprzednich o ile pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju.  W przeciwnym wypadku laureaci konkursu zostaną wyłonieni poprzez udział w dodatkowych testach.
  7. Ze względu na zmianę formy nie ma już konieczności przesyłania do Regionalnych Oddziałów KIDP kart zgłoszeniowych ucznia. Każdy uczeń, który przystąpi do rozwiązania testu automatycznie traktowany będzie jako uczestnik konkursu.
  8. Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przygotował specjalne nagrody dla trzech uczniów z województwa dolnośląskiego, którzy zdobędą największą ilość punktów.  

DATA PUBLIKACJI: 2021-05-28 + pozostałe aktualności